Parallex Ecosystem
WVR Service Campaign
Discord Logo Discord


Voting icon Voting

Login

MN Hosting Hosting Icon Information Information Icon
NodeStats
ALPHA ROI AGE

777
ROI:
51 %

UPDATE:
681 Days

AGU
ROI:
275 %

ALLT
ROI:
511 %

UPDATE:
107 Days

ALTC
ROI:
390 %

UPDATE:
9 Days

ASA
ROI:
530 %

UPDATE:
19 Days

AZR
ROI:
95 %

AZU
ROI:
1065 %

UPDATE:
311 Days

BARE
ROI:
49 %

UPDATE:
346 Days

BBC
ROI:
143 %

UPDATE:
52 Days

BEAR
ROI:
7 %

BECN
ROI:
50 %

BIB
ROI:
274 %

UPDATE:
46 Days

BIC
ROI:
1198 %

UPDATE:
40 Days
ROI:
134 %

UPDATE:
23 Hours

BLKC
ROI:
24 %

UPDATE:
8 Days

BNJ
ROI:
117 %

BONTE
ROI:
260 %

UPDATE:
11 Days

BTDX
ROI:
49 %

UPDATE:
242 Days

BTRM
ROI:
63 %

UPDATE:
15 Days

BTX
ROI:
13 %

UPDATE:
933 Days

CATS
ROI:
845 %

CFL
ROI:
52 %

COW
ROI:
153 %

CRD
ROI:
141036 %

UPDATE:
23 Days

CROM
ROI:
456 %

UPDATE:
59 Days

CRYSH
ROI:
956 %

UPDATE:
58 Days

DASHD
ROI:
62 %

UPDATE:
67 Days

DOGEC
ROI:
19 %

EDEL
ROI:
287 %

UPDATE:
30 Days

ESK
ROI:
94 %

UPDATE:
56 Days

EXOR
ROI:
28 %

UPDATE:
176 Days

FBC
ROI:
216 %

UPDATE:
64 Days

FLS
ROI:
102 %

UPDATE:
28 Days

FREED
ROI:
36 %

UPDATE:
239 Days

FUCHA
ROI:
219 %

UPDATE:
85 Days

FYD
ROI:
22 %

UPDATE:
75 Days

GALE
ROI:
692 %

GENIX
ROI:
2 %

UPDATE:
83 Days

GTC
ROI:
99 %

UPDATE:
172 Days

HTH
ROI:
9 %

UPDATE:
224 Days

JHL
ROI:
2453 %

UPDATE:
6 Days

KFX
ROI:
78 %

UPDATE:
11 Days

KYAN
ROI:
70 %

LATS
ROI:
1677 %

LHC
ROI:
16 %

UPDATE:
4 Days

LILLI
ROI:
302 %

UPDATE:
27 Days

LYRA
ROI:
33 %

MACO
ROI:
849 %

UPDATE:
32 Days

MARIA
ROI:
497 %

MDDN
ROI:
221 %

UPDATE:
9 Days

MINT
ROI:
381 %

UPDATE:
18 Days

MNSC
ROI:
324 %

UPDATE:
1 Days

MNX
ROI:
476 %

UPDATE:
25 Days

MOBIC
ROI:
522 %

UPDATE:
68 Days

MON
ROI:
18 %

MONK
ROI:
169 %

UPDATE:
33 Days

MPTC
ROI:
144 %

UPDATE:
604 Days

MUE
ROI:
54 %

MW
ROI:
211 %

N808
ROI:
80 %

UPDATE:
59 Days

NBLA
ROI:
2248 %

UPDATE:
226 Days

NS
ROI:
99 %

OWLC
ROI:
2162 %

UPDATE:
9 Days

OWO
ROI:
140 %

UPDATE:
13 Days

PAC
ROI:
32 %

PGO
ROI:
150 %

UPDATE:
114 Days

PIGGIE
ROI:
640 %

UPDATE:
121 Days

PIVX
ROI:
25 %

PNY
ROI:
71 %

PRCY
ROI:
23 %

PTCL
ROI:
3631 %

UPDATE:
23 Days

QUAN
ROI:
27 %

UPDATE:
54 Days

RPD
ROI:
12 %

UPDATE:
1412 Days

SAGA
ROI:
87 %

SAPP
ROI:
63 %

SCALP
ROI:
1111 %

UPDATE:
33 Days

SCC
ROI:
117 %

UPDATE:
54 Days

SFD
ROI:
219 %

UPDATE:
151 Days

SHARES
ROI:
122 %

UPDATE:
3 Days

SILO
ROI:
315 %

UPDATE:
202 Days

SMNC
ROI:
79 %

UPDATE:
16 Days

SPC
ROI:
476 %

UPDATE:
3 Days

SPRX
ROI:
101 %

UPDATE:
193 Days

SRG
ROI:
378 %

UPDATE:
42 Days

STUDS
ROI:
1033 %

UPDATE:
264 Days

SUV
ROI:
123 %

UPDATE:
59 Days

SYK
ROI:
150 %

UPDATE:
98 Days

SYS
ROI:
5 %

TUTL
ROI:
205 %

UPDATE:
30 Days

UCR
ROI:
83 %

ULG
ROI:
499 %

UPDATE:
10 Days

VAULT
ROI:
29 %

VKAX
ROI:
1261 %

VKC-T1
ROI:
788 %

UPDATE:
133 Days

VKC-T2
ROI:
1226 %

UPDATE:
133 Days

VKC-T3
ROI:
805 %

UPDATE:
133 Days

WVR
ROI:
171 %

XBI
ROI:
113 %

XSLDS
ROI:
2555 %

UPDATE:
114 Days

XSPC
ROI:
545 %

UPDATE:
8 Days

ZCR
ROI:
127 %

ZND
ROI:
493 %